Witamy Was w świecie pięknych i majestatycznych kotów rasy Maine coon.
Jest to jedna z najstarszych i największych ras kotów domowych na świecie.
Ich wspaniały wygląd jest oczywistym i niezaprzeczalnym faktem, dla nas jednak najcenniejszy okazał się ich charakter.
Każdy z naszych kotów jest jedyny w swoim rodzaju, ma swoje zwyczaje, upodobania ale jest jedna kwestia, która łaczy je wszystkie, są wiernymi i nieodłacznymi towarzyszami naszego życia.
Towarzyszą nam we wszystkich, dosłownie wszystkich czynnościach . Ci szczęśliwcy, którzy dzielą życie z tymi stworzeniami wiedzą o co chodzi…
Fascynuje nas ich wzajemny szacunek w stadzie,opiekuńczość, mądrość i brak agresji.
Zycie z coonem to niekończąca się przygoda. Każdego dnia uczymy się od nich i o nich nowych rzeczy. Najcenniejszą jednak lekcją jaką nam dają , to nauka bezwarunkowej miłości i spokoju.

Nasza hodowla jest młoda i wciąż się rozrasta. Jesteśmy na początku drogi, w tworzeniu swojej linii genetycznej.Przed nami ciężka ale fascynująca praca.
Udało nam się zgromadzić pod naszym dachem, wspaniałych przedstawicieli tej rasy, pochodzących ze wspaniałych hodowli z Polski , Niemiec, Rosji oraz Słowacji. W swoich rodowodach posiadają jedne z najlepszych lini genetycznych na świecie.
Wierzymy, że nasza determinacja i poświęcenie przyniosą wspaniałe owoce.

Jesteśmy szczęśliwi, że te cudowne istoty dzielą z nami życie.
Nie sposób tego opisac, to czysta „Magia”.

ŻYCZYMY WAM Z CAŁEGO SERCA, ABY TA MAGIA ZAWITAŁA RÓWNIEŻ W WASZYCH DOMACH…..

Hodowla Mithrandir *Pl, zarejestrowana jest w Polskiej Federacji Felinologicznej Felis Polonia (FPL), która jest członkiem największej światowej federacji felinologicznej Federation Internationale Feline (FIFE).
Należymy do Cat Club Amber CCA.

Wszystkie nasze koty przebadane są w kierunku Fiv, Felv(wynik negatywny), HCM(wynik N/N), ECHO – normal.

Welcome to the world of beautiful and majestic Maine Coon cats.
It is one of the oldest and largest domestic cat breeds in the world.
Their magnificent appearance is an obvious and undeniable fact,
but for us their character is most valuable.
Each of our cats is unique in its kind, has its own habits and preferences.
There is one issue that connects them all:
they are faithful and irreplaceable companions of our lives.
They accompany us in all, literally all activities.
Those lucky people who share their lives with these creatures know what’s going on …
We are fascinated by their mutual respect in the herd, caring, wisdom and lack of aggression.
Living with a coon is a never-ending adventure.
Every day we learn from them and new things about them.
However, the most valuable lesson they give us is learning of unconditional love and peace.

Our breeding is new and is still growing.
We are at the beginning of the road, in creating our genetic line.
A hard but fascinating work awaits us.
We have managed to gather under our roof, wonderful representatives of this breed.
They come from wonderful breeds from Poland, Germany, Russia and Slovakia.
They have one of the best genetic lines in the world in their pedigrees.
We believe that our determination and dedication will bring success.

We are happy that these wonderful creatures share their lives with us.
It is impossible to describe it, it is pure „Magic”.

FROM ALL OVER THE HEART, WE WISH YOU
THAT THE MAGIC ALSO WELCOMES IN YOUR HOMES

Kennel Mithrandir * Pl, is registered in the Polish Feline Felis Polonia Federation (FPL), which is a member of the world’s largest Federation Federation fation Internationale Feline (FIFE).
We belong to the Cat Club Amber CCA.

All our cats are tested in the direction of Fiv, Felv (negative result), HCM (result N / N), ECHO – normal.