PEGAS

ozedf

RU* CATSVILL COUNTY’S PEGAS

SEX : MALE
DA TE OF BIRTH: 27.02.2018
COLOUR: BLUE SMOKE (MCO as)
MICROCHIP: 643094800032329
PEGIGREE NUMBER: (PL) FPL RX 148984

MOTHER: COUNTRY GULLIVER’S XANTO CLASS
FATHER: CATSVILL COUNTY’S VISTA

TEST HCM – N/N
FIL,FIV – NEG
ECHO – NORMAL

*EYES OF A KILLER , HEART OF AN ANGEL*

Pegas to piękny i dostojny kocur, o wspaniałej, masywnej budowie ciała.
Uwielbia się wylegiwać i wszystko ogarnia swoim zabujczym wzrokiem.
Ten antracytowy olbrzym, to najłagodniejsze stworzenie pod słońcem.
Uwielbia towarzystwo i pieszczoty. Najchętniej przez pół dnia przeleżałby na naszych kolanach.
Pegas pochodzi ze wspaniałej rosyjskiej hodowli. Jest spełnieniem naszych marzeń i podstawą naszej linii hodowlanej. Spełnia wszystkie nasze kryteria zarówno pod względem wyglądu jak i charakteru.

Pegaz to mój najwierniejszy towarzysz i zawsze mogę na niego liczyć.

Pegasus is a beautiful and dignified tomcat, with a wonderful, massive physique.
He loves to lie embracing everything with his killing eyes.
This anthracite giant is the most gentle creature under the sun.
He loves company and caresses. He would spend most of his time on our laps for half a day.
Pegasus comes from a great Russian breeding.
It is the fulfillment of our dreams and the basis of our breeding line.
It meets all our criteria in terms of both: appearance and character.

Pegasus is my most faithful companion and I can always count on him.