TOLLENA

ozedf

TOLLENKA OF ALTERHOUSE *PL

SEX : FEMALE
DATE OF BIRTH: 16.04.2017
COLOUR: BLACK TORTIE (MCO fs 09 22)
MICROCHIP: 616093200510379
PEGIGREE NUMBER: (PL)FPL LO 118081

MOTHER: YOKO ONO ALTERHOUSE*PL
FATHER: RELAXING TIGERS OCEAN BLUE *DE

TEST HCM – N/N
FIL,FIV – NEG
ECHO – NORMAL

Tola to nasza pierwsza kocica. Jest moją najwierniejszą przyjaciółką.
Toważyszy nam we wszystkich domowych czynnościach.
Ma wspaniałą budowę ciała i piękny profil.
Jest bardzo towarzyska, czujna i zrównoważona, ale ceni sobie swoją przestrzeń.
Ma fantastycznie wybarwione , bezproblemowe futro.
Tollena to prawdziwa tygrysica.

Tola is our first cat. She is my most faithful friend.
She accompanies us in all home activities.
She has a great body build and a beautiful profile.
She is very sociable, alert and balanced, but she values her space.
She has a fantastically stained, trouble-free fur coat.
Tollen is a real tigress.